βάμβαλον

βάμβαλον
Meaning: ἱμάτιον καὶ τὸ αἰδοῖον, Φρύγες H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Prob. two words. S. L. Robert, Noms indigènes 153. (Wrong Campanile, SSL 3 (1963) 83-5.)

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.